Gabinet Prywatny
lek. Adam Kulesza
specjalista psychiatra
specjalista terapii uzależnień
REJESTRACJA
Tel. 503 093 608
adamkulesza@onet.pl
"Obie rzeczy - zarówno to, przed czym uciekasz, jak i to, za czym wzdychasz - są w tobie."
Anthony de Mello
Zaburzenia psychiczne występują częściej niż myślimy, cierpi na nie około 25% przedstawicieli dorosłego społeczeństwa.
Osoby chore psychicznie postrzegane są często przez otoczenie jako osoby słabsze ale też niebezpieczne.
Problem często leży w nas, wynika z naszych lęków, ze strachu przed nieprzewidywalnością osoby chorej, a także lęku przed zachorowaniem.
Często spotykanym błędnym wyobrażeniem dotyczącym choroby psychicznej jest przekonanie, że jest ona wynikiem upadku moralnego, osobistej słabości lub braku silnej woli.
Poglądy takie wynikają z naszego braku wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, przesiąknięci jesteśmy stereotypami na temat osób chorych psychicznie.
Stereotypowe postrzeganie osób chorych psychicznie często prowadzi do zjawiska stygmatyzacji.
Osoby chore mówią o napiętnowaniu, niezrozumieniu, czują się odrzucone, samotne.
Słyszą oskarżenia o lenistwo, brak silnej woli, przesadne rozczulanie się nad sobą, brak motywacji do działania.
Są traktowane jako osoby niebezpieczne, nieprzewidywalne, dyskryminowane w miejscach publicznych, nie wierzy im się, gdy zgłaszają symptomy somatyczne.
Takie postawy utrudniają powrót do zdrowia osobom z chorobą.
Sprawiają także, że z lęku przed odrzuceniem, stygmatyzacją, nawet jeżeli dostrzeżemy u siebie objawy zaburzeń psychicznych, odsuwamy takie myśli, nie zgłaszamy się do specjalisty.
Cierpimy w ukryciu, z ciężarem, który przygniata tak mocno, że jedynym wyjściem wydaje się ... samobójstwo.
A przecież...tak nie musi być, można takiej osobie pomóc.
Z drugiej strony doświadczenie choroby zmienia postrzeganie świata, priorytety, uczy dostrzegać rzeczy ważne.
Może osoba, która niedawno stała na krawędzi , była w mroku, nauczy także ciebie żyć na nowo.

                 Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia ukończyłem w 1999 roku. Początkowo pracowałem w wojskowej służbie zdrowia, a od 2003 roku w Oddziale Psychiatrycznym z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią w Łukowie. Od 2004 roku zajmuję się leczeniem substytucyjnym osób uzależnionych od opiatów w ramach "programu metadonowego" w Siedlcach.  Egzamin specjalizacyjny z psychiatrii zdałem w 2007 roku.  W tym samym roku  uzyskałem tytuł specjalisty terapii uzależnień.

 

                  Pracę zawodową dzielę między oddział szpitalny a poradnię leczenia uzależnień i gabinet prywatny. Od 2009 roku współpracuję z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Zespołu  ds. Opiniowania Projektów Programów Substytucyjnych oraz  Komisji ds. Etyki. W kontakcie z pacjentem poza aktualnymi  standardami  farmakoterapii  opieram się na stosowaniu dialogu motywującego i psychoterapii humanistycznej.

O mnie
Specjalista psychiatra
Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień( Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie)
Szkolenie w zakresie psychoterapii( Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
Szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kannabinoidów Candis( Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
Szkolenie przygotowujące do realizacji programu wczesnej interwencji pn. "Fred goes net"( Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
Szkolenie w zakresie Dialogu Motywującego w pracy z klientem uzależnionym( Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii)
Szkolenie w zakresie zastosowania terapii poznawczo- behawioralnej w leczeniu osób uzależnionych (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
Szkolenie w zakresie psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii ( Psyche Plus Warszawa)
Szkolenie w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej w leczeniu osób uzależnionych (Stowarzyszenie Intra Warszawa)
Kwalifikacje
Osoby cierpiące z powodu zaburzeń nerwicowych ( lęku, niepokoju), związanych ze stresem i zaburzeń psychosomatycznych
Osoby cierpiące z powodu zaburzeń nastroju ( depresji) i zaburzeń snu
Osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychotycznych ( psychozy)
Osoby ( w tym niepełnoletnie) z problemem używania substancji psychoaktywnych ( narkotyki, "dopalacze", alkohol i inne). Konsultacje diagnostyczne dotyczące osób niepełnoletnich odbywają się za zgodą rodzica/opiekuna
Osoby z tak zwanym "uzależnieniem behawioralnym" ( patologiczny hazard, internet)
Konsultacje dla rodzin osób uzależnionych
Osoby cierpiące z powodu zaburzeń wieku podeszłego ( otępienie, zaburzenia emocjonalne i behawioralne)
Osoby szukające pomocy/porady w zakresie relacji interpersonalnych
Osoby potrzebujące pomocy w zakresie orzecznictwa lekarskiego ( zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia - w tym na potrzeby adopcji, zwolnienia)
Nie zajmuję się opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym
Zakres pomocy
Formularz kontaktowy
Gabinet Prywatny
ul. Czerwonego Krzyża 14/31
08-110 Siedlce
tel. 503 093 608